CNC TAKIM TEZGAHLARI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

0
2885

Takım tezgahı, üzerine bağlanmış olan bir kesici takım yardımıyla  iş parçası üzerinden talaş kaldırarak parça işlenmesini sağlayan  tezgahlara denir. Bu tür tezgahlarda kesici takım dönerse iş parçası doğrusal hareket eder. Eğer iş parçası dönerse bu sefer kesici takım doğrusal hareket  eder. Yani kısacası  kesme  işleminin  gerçekleşebilmesi ve parça işlenmesi için kesici takım ve iş parçasından bir tanesi mutlaka dönmelidir. Takım tezgahları genellikle yapılan işlemlere göre isimlendirilirler. Örneğin, CNC Torna Tezgahı, CNC Taşlama Tezgahı, Matkap Tezgahı vb.

Takım tezgahlanın çalıştırılması için belirli bir mantıksal sıraya göre yazılmış alfa nümerik kodlara  NC  (Sayısal Denetim)  programı  denir.  Takım tezgahına entegre  edilmiş  bir bilgisayar yardımıyla bu NC kodlanıp işletilmesine ise CNC (Bilgisayarlı Sayısal Denetim), tezgahlara da CNC takım tezgahları denir.(Şekil – 5)

Şekil - 5 CNC tezgah çeşitleri

Şekil – 5 CNC tezgah çeşitleri

CNC Tezgahlarının Endüstride Kullanım Alanları

Günümüzde  CNC takım tezgahları  endüstrinin  hemen  hemen  bütün  alanlarında  ve her  türlü  işin parça işlenmesi sürecinde kullanılmaktadır. Bu tezgahlar  konvansiyonel  takım tezgahlarında olduğu gibi yaptıkları işlere göre isimlendirilirler. Örneğin, CNC Torna, CNC işleme Merkezi, CNC Lazer Tezgahı, CNC Tel Erozyon Tezgahı, CNC Freze Tezgahı vb.

CNC Tezgah Seçimi Neden Önemlidir?

Günümüzde, imalatın her dalı ve aşamasında kullanılmakta olan CNC takım tezgahlarını (CNC Machine  Tools)  üreten  firma  sayısı  oldukça fazladır. Buna  paralel  olarak  aynı model tezgahların  çok farklı özelliklere sahip versiyonları  da her gecen gün CNC tezgah piyasasındaki yerini almaktadır. Bu nedenle özellikle bu tür ileri teknolojileri içeren tezgah ve sistemlerine  yatırım  yapmayı düşünen firma  ya da şahısların çok detaylı ve titiz bir fizibilite  çalışması yapmaları  gerekir. Böylece  işletmeleri  için en uygun  CNC tezgahını ancak bu şekilde seçebileceklerdir.

Bugüne kadar pek çok işletme bu konuda yeterli ön araştırma yapmadan bu tur yatırımlara girmiş ve malesef yanlış adım atmışlardır. Belki başlangıçta çok büyük zararlar yapmamış gibi görünmüşlerdir. Ancak en ciddi kayıpları, bu tezgahları rantabl şekilde kullanamamak boyutunda  olmuştur. Tabiki bu  durum  işletmecilerin  başlangıçta ilk yatırım esnasında cebinden  çıkan para  olarak algılanmadığı  için CNC tezgahlarının  verimli  kullanılmaları hususu hep göz ardı edilmiştir.

CNC Tezgah Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

CNC tezgah ve sistemlerinin  seçiminde göz önünde bulundurulması  gereken hususları aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür.

– Öncelikle mevcut  bir imalat varsa bu imalata, yoksa yapılması düşünülen imalatlara uygun  bir tezgah seçilmelidir. Bazı işletme sahipleri belirli bir imalatları  olmadığı için genel amaca yönelik tezgahları tercih etmektedir.
– İmalatı düşünülen parçaların çeşitliliği, sayısı, boyutsal hassasiyetleri.
– Özellikle çok miktarda alan ya da geometrileri  oldukça karmaşık olan iş parçalarına göre tercih edilmelidir.;
– CNC tezgahının kalitesi, en son teknoloji ve yenilikleri içermelidir.
– Tezgah satıcısı  firmanın  eğitim, satış sonrası teknik  destek, arıza ve  bakım konularında  yeterli kadroya sahip olması.
– Gerektiğinde  yedek  parça temini,  servis ve bu tür desteklerdeki maliyetlerinin uygunluğu.
– Eksen sayıları doğru olarak belirlenmeli. CNC işleme  merkezinin 3, 4 ya da 5 eksenli, CNC torna  tezgahının 3 eksenli (C eksenli) olarak seçilmesi vb. çünkü yanlış olarak seçilen bir eksen CNC tezgahının maliyetini minimum %15-20 artırmaktadır.
– İmalat öncesi iş parçası simülasyonun 3D (üç boyutlu) yapılması.
– Programa her aşamada müdahale edilebilmesi, imalat suresinin programcıya bildirilmesi, manuel programlamada çevrim (Cycle) ve özel komutların kullanılabilmesi.
– İmalat esnasında çarpma, bindirme  vb. durumlarda  tezgaha ait güvenlik önlemlerinin olması. Herhangi bir  çarpma ya da zorlama anında tezgahın tüm sistemi otomatik olarak durdurabilmelidir.
– Kesici takımın aşınma, körelme, kırılma vb. durumlarda operatör uyarılmalıdır.
– Operatör tezgahın kritik düğme ve butonlarına kolaylıkla müdahale edebilmeli.
– Tezgah kontrol ünitesi piyasada bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir ünite olmalı.

 

Yorum Yap