Cnc İşleme Merkezi G ve M Kodları

0
3257

G Kodları(Gnn)

CNC işleme merkezi programlarının yazımında kullanılan G kodlarının en çok kullanılanları
aşağıda verilmiştir. Bu kodlar tıpkı CNC torna tezgahlarında olduğu gibi G harfi ve
bunu takip eden iki haneli rakamlardan oluşup G00 – G99 arasındadır

 

GOO – GO  : Kesici takımın boşta hızlı hareketi

GO1 – G1   : Kesici takımın  talaş kaldırarak hareketi olup takım iş parçası ile temas halindedir.

GO2 – G2   : Saat dönüş yönünde (CW) eğrisel hareket

G03 – G3    : Saat dönüş yönünün tersi yönde (CCW) eğrisel hareket

G04 – G4    : Bekleme

G15             : Açısal koordinat iptali

G16             : Açısal koordinat

G17             : XY çalışma düzlemi

G18             : ZX çalışma düzlemi

G19             : YZ çalışma düzlemi

G20             : İnç ölçü sistemi

G21             : Metrik ölçü sistemi

G28             : Referans noktasına dönüş komutu

G31             : Satır atlama komutu

G33             : Diş açma komutu

G40             : Takım yarıçap telafisi iptali

G41              : Takım yarıçap telafisi  (Solda)

G42             : Takım yarıçap telafisi (Sağda)

G43             : Kesici takım boy telafisi + yönde

G44             : Kesici takım boy telafisi – yönde

G44             : Kesici takım boy telafisi – yönde

G49             : Kesici takım boy telafisi iptali

G50             : Ölçüklendirme komutu iptali

G54             : İş parçası sıfırı

G55 – G59  : İş parçası farklı referans noktaları seçimi

G73             : Yüksek hızda gagalama delik delme

G74             : Ters/Sol kılavuz çekme

G76             : Hassas delik çekme

G80            : Delik delme çevrimleri iptali

G81             : Delik delme çevrimi

G82             : Delik delme ve delik sonunda bekleme çevrimi

G83             : Kademeli olarak delik delme çevrimi

G84             : Diş çekme (kılavuz çekme) çevrimi

G90             : Silindirik dış çap/iç çap tornalama çevrimi (Tek paso)

G92             : Diş açma çevrimi

G94             : X eksenine paralel alın tornalama çevrimi

G96             : Sabit yüzey kesme hızı

G97             : Sabit devir sayısı

G98             : İlerleme (mm/dak)

G99             : İlerleme (mm/devir)

M kodları (Mnn)

CNC işleme merkezi programlarının yazımında kullanılan M kodları Tablo – 5’ te
gösterildiği gibidir. Bu kodlar M harfi ve bunu takip eden 2 haneli rakamlardan oluşup
M00 – M99 arasındadır.

M00  : Program durdurma.

M01  : isteğe bağlı durdurma.

M02 : Program sonu (Tek parça imalatında)

M03  : Tezgah milini saat yönünde (CW) döndürme

M04  : Tezgah milini saat yönünün tersine(CCW) döndürme

M05  : Tezgah milini durdur.

M06  : Kesici takımı değiştir

M08  : Soğutma sıvısını açma

M09  : Soğutma sıvısını kapatma

M30  : Program sonu ve tekrar program başına dön

M98  : Alt program çağırma

M99  : Alt program sonu

Not: CNC programlarının yazımında G ve M kodlarının solunda bulunan sıfır (0)
rakamlarının yazılma zorunluluğu yoktur. Bu sıfır rakamlarının yazılması ya da yazılmaması
program formatı bakımında hata sayılmaz

Yorum Yap