Fason Üretimde Vergi Mevzuatı

0
2389
Parkurda

Fason üretim, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir. Fason imalatın şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana madde başta olmak üzere ham maddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesidir. Ayrıca iş riskinin ve organizasyonunun işi yaptıranlarca üstlenilmesi gerekmektedir. Fason hizmeti sunacak firmaların imalat konusuyla ilgili sanayi sicil belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Genel olarak fason hizmet bedelleri %18 KDV’ye tabidir. Ancak fason yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işlerinde KDV oranı %8 olup, ayrıca bu KDV’nin (5/10) kısmı tevkifat kapsamındadır. Bu tevkifat fason iş yaptıranlar tarafından uygulanmaktadır.

Fason işçilik hizmeti alınması sebebiyle; fasona gönderilen mallar için düzenlenen irsaliyede “fason işçilik görmek üzere sevk edilmiştir, fatura düzenlenmeyecektir” ibaresi, fasondan dönen mallar için düzenlenen irsaliyede “fason işçilik görmüş ürünün sevki için düzenlenmiştir” ibaresi yer almalıdır.

Serbest Bölgede Bulunan İmalatçılarda Fason Üretim Yaptırabilirler 

Serbest bölgede bulunan imalatçı firmalar da belli şartlar altında imalatının bir kısmını fason olarak yaptırabilir. Bu şartlar kısaca;

  • Fason imalatın sadece, sanayi sicil belgesi veya faaliyet ruhsatında yazılı üretim kapsamında yaptırılması,
  • Söz konusu istisna serbest bölgelerde yapılan imalata tanınmış olduğundan imalatın fason imalattan çok işletmenin kendi imalatından oluşması,
  • İmalat faaliyetleriyle ilgili olarak istisnadan yararlanacak kazanç tutarının fiili kapasite kullanımı ile sınırlı olması,
  • İş riskinin ve organizasyonunun üstlenilmesi,
  • Ham madde ve yardımcı maddelerin temin edilmesi

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi İstisna uygulaması açısından, imalat faaliyetinin serbest bölgede yapılması gerekmekte olup imalatın belli safhalarında dışarıdan fason hizmet satın alınması istisna uygulamasına engel teşkil etmemektedir.

İhraç kayıtlı mal satan imalatçıların; yukarıda belirtilen şartlar dahilinde fason işçilik yaptıran imalatçıların ihraç kaydıyla teslim edecekleri mallar da (kapasite raporuyla sınır olmak üzere) imalatçı tarafından üretilmiş mallar sayılacaktır.

Fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde tevkifata tabidir.

Bazı KDV mükellefleri;

temin etmek suretiyle aracılık hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerde aracı firmanın fason işle ilgili bir sorumluluğu bulunmamakta, sadece tarafları bir araya getirmektedir. Bu aracılık hizmetleri bu bölüm kapsamında tevkifata tabidir.

Fason yapılmak üzere alınan işin tamamen başka firmalara fason olarak yaptırılması halinde de her iki aşamada tevkifat uygulanacaktır.

 

 

Yorum Yap